Member Blogs


2 Million Downloads ! - Thank You

 

What are the Key Elements of a Good Essay Service?

You are looking for some good essay service online but you fall to no one but so many sites boasting of their unparalleled services. Internet has given opportunities to good companies as well as bad ones at the same time. You may get good services from a normal website and contrary to the outlook of a website, you may have a bad experience as well. While deciding on what essay writing company to join hands with, there are some certain key elements that are sought after reviewing best essay writers online on sites like bestessaywritingservices-for-real.blogspot.com.

Let’s try to dig out those customary elements that could give you a better experience with essay writing services online. Here we go:

·         You should always check with the company that has 24/7 online support. Email, telephone and online chat systems should be present and respond anytime.

·         Customer support should be satisfactory and cooperative.

·         The company should guarantee the quality work and stipulated time delivery so that you may avoid any delays in your submission.

·         You should be given a free hand to choose the writer as per your discipline and requirements.

·         You should be able to personally communicate with your writer for a proper understanding of the job to done.

 

Technik BHP

Jest to wymóg prawny dla pracodawców do naśladowania w wytycznych określonych w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy ustawa z 1974 roku. Ten dokument został stworzony w celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwo i ogólne dobro pracowników, kontrahentów pracujących na własny rachunek i członków społeczeństwa, w tym turystów do lokali, którzy w przeciwnym razie mogłaby zostać poważnie naruszona przez złe warunki zdrowia i bezpieczeństwa. Ważne przepisy te stosuje się do każdej pracy w Wielkiej Brytanii bez wyjątku i od momentu jego poczęcia w 1970 roku; standardów zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy i świadomości ludzi na temat jego znaczenie została znacznie ulepszona.

 

Zawsze istnieje zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa w każdym środowisku, niektóre bardziej oczywiste i widoczne niż inni. Ryzyka te nigdy nie może być całkowicie wyeliminowane, ale gdy są zarządzane i odpowiednio ocenione, wszelkie potencjalne zagrożenie może być znacznie zmniejszona i ryzyko wypadku jest zminimalizowane. Bezpieczne środowisko pracy korzyści zarówno pracodawcę jak i pracownika i oba mają obowiązek upewnić się, że podejmą uzasadnione kroki w celu dobrymi praktykami.

 

Pracodawców należy zorganizować dla oceny ryzyka regularnie przeprowadzane np przez takich specjalistów jak technik BHP Leszno, aby pomóc im wskazać najważniejsze obszary zainteresowania i upewnić się, że wszyscy pracownicy są wykonane całkowicie świadomi wszelkich zagrożeń dla ich bezpieczeństwa. Dodatkowe informacje udzielam wszystkich pracowników byłoby szczegółowe informacje dotyczące standardów oczekiwanych bezpieczeństwa, jak również odpowiednie procedury i wytyczne obowiązujące w ramach organizacji.

 

Należy zestaw co najmniej jeden podstawowy pierwszej pomocy na miejscu, dostępna w przypadku wszelkie drobne wypadki lub urazy występujące. Najlepiej powinien być co najmniej jeden członek personelu na miejscu z kwalifikacji do daty pierwszej pomocy zbyt. Gaśnice, system wykrywania i ostrzeżenie skutecznego ognia i ogień jasno określone procedury są absolutną koniecznością. Powinno być wyraźne oznakowanie do kierowania zarówno pracowników, jak i odwiedzających do najbliższego punktu wyjścia w sytuacji kryzysowej.

 

Jedynym sposobem, aby sprawdzić, że skuteczne procedury w miejscu na awaryjne jest przetestować go z wiertłem i kwalifikacjach zawodowych przeprowadza nowe oceny okresowo do identyfikowania problemów i je rozwiązać. Pracowników powinny być zniechęceni do wniesienia urządzenia elektryczne własnych do pracy budynków jest bezpieczny, ponieważ wszystkie urządzenia elektryczne powinny testowane i sprawdzane przez profesjonalnego. Wadliwy sprzęt elektryczny może stanowić potencjalne zagrożenie pożarowe. Wszystkie narzędzia, pracy sprzętu i urządzeń muszą być właściwie utrzymywane do utrzymania ich w dobrym stanie i dopasowane do ich celu.

 

O strukturze systemu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu oczywiście kosztować ty jako pracodawca. Ale to mały koszt jest niczym w porównaniu do kosztów poniesionych podczas zdarzają się w miejscu pracy, szczególnie jeśli wypadek był spowodowany zaniedbaniem i można było łatwo uniknąć. Absolutnym spokoju zidentyfikować konsultantem zdrowia i bezpieczeństwa oraz uzyskania profesjonalnych porad, aby upewnić się, że jesteś dbanie o swoje obowiązki i przylegającą do wszystkie odpowiednie przepisy prawne.

 

Pracownicy muszą również brać odpowiedzialność za utrzymanie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy bezpieczeństwa i ochrony innych osób wokół nich. Podnoszenia świadomości w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa i pozytywne nastawienie do higieny pracy zachęca morale zespołu i pomaga stworzyć szczęśliwsze, bardziej produktywne środowisko dla wszystkich.

Your

I have been downloading from this site since i got introduced to custom content....but recently the 59 seconds wait is ridiculous...i have installed adplus...adplus extra, adplus lite. adplus pro...and 5 other adons that will "whitelist" your site....and nothing works...

 

Good bye ..... i will go to MODTHE SIMS.
Hope your site shuts down,

Recent updates and thank you.

I am so pleased and excited to become a Select Artist for TSR. I am beyond delighted with such positive feedback on my lots! I am so grateful for everyone who has downloaded and commented. Thank you so much <3 

I am working on a few lots at the moment and I am planning on creating a series of lots which I'm rather excited about, they could be quite interesting!... Watch this space.. ;)

Hope you all have a wonderful day!

petitchouchou

A little bit about me

Are you wondering what is the finest feature of making a career at the government? I tell you its the places in which you usually do what you need to do. For example the one at 2200 Flotilla St, in Montebello RBS Bank branches, post code 90640-4978. Its location number is CA7689 and it is placed in CA, in Los Angeles county. It was constructed on 1st of January 2005 and at present is leased by state. It possesses 74 parking spaces. Just look at it! It is so admirable. Probably you guessed by now that I am a true architecture admirer. Furthermore I love good food and reading books.  

Bird Set

Bird Set

new sims story

 

I have made a new sims story here!! It's really fun to make but it's hard when it comes to sims 4. You can't move the sims, instead you have to make them teleport everywhere! And making all the poses are hard too, for me, because I'm not used to blender. But oh well! It's really fun, so if any of you guys like to read stories, you can check out mine :)

plot:

“She knows what she’s asking me about now! She must know! I mean what went in her head that this would be a good idea? She knows I hate him, he bullied me in 6th grade. I know she’s my best friend but… alright! Fine! I will make Cassie’s cousin, Alex fall in love with me!”

New Diningroom Sunday Available for Sims4 and Sims3!

 

My New diningroom *Freya Dining*  which will release this sunday will be available to players from both the Sims4 as the Sims3 players! 

I hope you all will enjoy these latest meshes :D

 

Sims 3:

Sims 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sims 4:

 

TS3 fifth conversion pack

New conversion pack is available on my tumblr page, four pair of shoes were converted. Download them HERE

Hire Online Writers

Professional writers are hailed for achieving academic feats that students cannot get in college. The norm of hiring writer has become familiarto college learners who understand the trade and have the money to pay the premium rates set for their papers. They would not success without the input of the experienced writers who even have conquered academic heights. You should not be troubled to make your interests known because that is the means you will require to achieve academic excellence. Have a clear budget that can sustain you in a semester and select an author from the best essay writing services online.

Hiring professional writers from online platforms will be your source of redemption because you will not have to worry about the difficult prompts given by professors on aregular basis. You will have adequate time to attend to your personal studies and go to classes with the hope that the writer will complete the work within the specified period. Use freelance writers without the fear that you will be confronted by your professor. You should work on improving your writing proficiency so that you can go through the work and customize it to fit the kind of writing tactics you employ in your papers.

One favour

Hey guys,

We kind of got a feeling that people nowadays dont like our creations anymore.

A while ago (in the TS3 era) we got tons of downloads, comments, requests and critiques to our creations. Also, people used our stuff frequently. Creating made a lot of fun, not because of downloads, but of the joy of creating pretty things to polish up other peoples games. Communication with other artists, fans and in general with everybody was so nice.

But now with TS4, we suppose people dont like our items anymore.

Is something wrong with us? Our creations? Do you miss anything, do you think something has changed?

The TS4 era is so different. Is it the new community? Have we changed?

Creating stuff is such a weird feeling nowadays. It got more of a job, like ‘Pralinesims has to upload many things a week. It is a usual thing that every day must be something up for download, cause it is Pralinesims’. You get what we mean, right? Do we create too many things? Do we annoy you? It is not that we dont like creating anymore, in fact, we work our asses off, but we get the feeling that no one appreciates our work. We sit days for some things, because we think, 'yeah, that new pattern and lipstick would be so nice for everyone to download, people might like it for their sims’, but then: no reaction. Nothing. Nada. Just another thing that no one cares about. It is also quite funny (we’ve seen it more than once), that people simply use and steal our TS3 creations (yup, some artists do that, without crediting us), get lots of recognition for it, but if we upload big sets of new stuff, it means literally nothing to the sims community. It got really frustrating, while we love it, we have a feeling that others hate it. Quite hard to describe, but we hope that you understand what we mean. Making downloads for sims was always so joyful, while now we really lost that good feeling we had before…

 

Really, we want you guys to be honest with us, like we are to you. We’re not fishing for compliments, it is just a small rant post. We thank you all… Also, do you have any ideas, tips, opinions about us or creations? What do you wish? 

.Package Files

I have noticed some people don't know how to get poses or skintones. On TSR and other sites, they have .Package files. They are kind of like saves in your game like if you save a color for hair. You can't open them though. Here is a way to get them in your game.

Step 1. go into your documents folder. Then find this Documents>Electronic Arts>The Sims 3> Mods.

Step 2. Create a new folder in that mods folder.

Step 3. Click and drag your .Package file into your packages file.

Step 4. Open your game and Enjoy your new .Package file!

 

That's how you do it in 4 easy steps! These step also work on other wedsites. You might need to extract files into your Packages Folder. Hope this helped! .   .

                                                                                                                                                                                                                         \____/

NCForever blouse

Horses+life=♥

new top

NCForever blouse

Hello everyone ;)

Hi everyone! 

I am getting a lot of messages and comments about hairstyles I am using on preview piectures. And considering the number of them I decided to make this little post to answer it, so you can freely go and download the hair.

 

All hair I use on my previews are from two amazing creators, who you can find on this site (TSR) and they are : Alesso and Nightcrawler_sims

I am personally using ALL hair from those two, I have every single piece in my game. I hope that will help a little ;)

Happy simming ^^

 

my new two recolor clothes

Horses+life=♥ 

 Click this ↑ to go to another website to download the these clothes

No longer creating

I am sure some of you noticed I stopped uploading things I created.

I do not have the time to create right now, and by the looks of things, won't have for quite some time.

My husband is having some serious, possibly life threatening health problems. I myself am having some fairly serious issues too. It looks like I may require neurourgery in the near future.

I appreciate that I was able to get 1.5 million downloads of my creations and wish I could do more since I thouroghly enjoy creating. Maybe,, in time, I will be able to do more in the future.

Until then, I will enjoy other people's creations.

 

Place a bet and get your free bet

Once you’ve deposited funds, you’re free to place bets up to the value in your account. To qualify for a free bet, you typically need to place one or more bets to a specified value using your own funds. Using the accounts section of a cricket betting tip site, you can track how much money is in your account and details of the bets you’ve placed. You can also use this section to deposit or withdraw funds at any time.

Cricket betting tips to win.

Cricket betting Cricket is one of the toughest sports to bet on, and making the move from recreational betting to making consistent profits is a real challenge. The following basic cricket betting tips are intended to help punters make more considered bets, improving their chances of earning payouts from the cricket betting markets.

Cash Bonuses in online cricket betting.

Many Cricket betting tip sites accept players from all over the world accept for the United States, Hong Kong, Turkey, France, Netherlands and Australia. If you live in any countries other than the ones I just listed, Online Cricket Betting is the best choice for a bonus, because sites offer a 100% initial deposit match. This bonus is credited instantly as cash and you need to meet just a 3-time rollover requirement for it to become free and clear for withdrawal. The bonus is capped at 100% up to €100 (Euro), £100 (GBP), $200 (USD), $200 (CAD) or Rs. 2500 (INR). Risk free bets are a common offer of UK bookmakers. If a betting site offers £20 risk free, this means you’ll need to register, make an initial deposit and then stake £20 on a match. If your wager loses you’ll be refunded the £20, which is why it is risk free. This form of bonus is extremely straight forward and again common. 

Kitchencounters and the EA Dishwasher

With the new EA Update came a Dishwasher. It uses only the EA counters bcoz the animation for counters has changed.

I will update my Kitchencounters within the next weeks after I can be sure that EA has fixed the bug that Sims reject to use the Dishwasher.

 

Sims4 Mollie (FYA)

My Latest designs
S4-Mollie - Young Adult

Download Click Here!

Current Project

Hi guys!

First, I want to say thank you so much for commenting and downloading all the time! You're the best <3

I just wanted to let you know, that I'm working on a special creation at the moment ;) A lot of you already asked for it! Here's a little sneak peek of it, can you guess what it is?

Sneek Peak

 

Have a wonderful day, hugs and much love!

ts4 52

Benefiting From Online Writing Services

Modern technology has been of immense help to college students. With recent advances in telecommunications, many services are being offered over the internet. Educational services are one of the services that can be accessed online. Among the educational services that college students can benefit from, online writing services are the most popular. These writing services help student handle their writing assignments and any papers that their professors may require them to write.

The services that are offered by online writing companies are numerous. They cover almost all aspects of education. A student can, for example, access almost any type of college essay ranging from a simple book review essay to a complex academic essay at pay4essayonline.blogspot.com.All these services will be offered on one website.All you’ll be required to do is click on the link to the writing services that you are looking for. These services,however, come at a price; they are not offered free of charge. Students have to make a payment for any service that they receive.

Online payment systems are used.Therefore, the student who wishes to use these services must have an online banking account or access to an online payment system that is accepted by the writing company.

Питомник Gladys

Шотландская вислоухая кошка
Порода кошек

Scottish Fold

Gladys, white
White

Gladys
Solid black

Gladys
Solid blue

Gladys
Solid red

Gladys
Solid cream

No Time and This Isn't Helping...

Lately I have been extremely busy at work and at home. I work for a traveling agency - which is fun and frustrating all at once - and while I love the job, it still wasn't enough to keep me entertained so I kept my old college gig of tour guide in Prague. Apparently it was all great and managable as long as I managed my time between friends, writing, travelling and movies. Not so much when me and my very good friend finally came out of denial and started dating.

Usually I'm great at time management. Usually I'm also a great cook but I have not been able to enter the kitchen for a week now. :)

 

I had to drop the tourguiding - a thing that hurt me very much because of all the great memories I had of the job. I didn't even get to go home this summer, that's how crazy things have been. But now I'm determined to get back on the horse and make a nice time table between work, friends, writing and this one annoying guy I really should have dropped, were it no for the beautiful things he says. Like 'I'm forgetting something, am I not? Oh, a book! Nearly left home without a book. The horror!' or 'If someone attacks us in this dark street you run. I will cry I have no money and I refuse to surrender the comic book and maybe they leave us alone.'

But the most important thing: I decided to give sims 2 hours a day, twice the week, TSR time included, so if I submit something and it gets rejected it won't be back until the end of the week. And it WILL get rejected. I'm dumbing it down as much as I can, but sometimes I just give up and post it elsewhere. Anyway, I'm working on the first chapter... wrong. I'm working on getting the first chapter approved, which is so much harder than working on the chapter itself.

 

Just wanted to let you know I'm doing my best, not procratinating somewhere...

 

XXOO

Jules

FAQ and more

 

Hi everyone :) 
I really wanted to make this post but I never really had the chance. Okay, first, I wanna say a massive thank you to everyone who downloads my stuff or stops by to leave a nice comment. Your support means everything to me.

Second, I get a lot of questions from people asking me stuff like ''where did you find the __?''. Guys, I'm not going to answer that kind of questions because besides the fact that they are a lot, it's kinda rude. If you want to ask where I found something you can send me a private message instead and I will surely answer when I get the chance.

Another question people have been asking me a lot is if I've shared or will share my sims. I used to share sims in the past at my blogspot but sadly I had to turn it down since I didn't update it for quiet some time. Plus, my olds sims are super ugly xD Anyways, the answer is no, sharing sims is definitely not my priority and it takes a lot of time searching for the cc I used on the sim to give the right credit.

Last but not least, you guys have been asking me if I accept requests. No, I do not. I keep my own ideas in a folder which is literally full at the moment. But, your ideas are more than welcomed. You can either send me a private message here or on my blog on Tumblr.

You can also check my FAQ page on Tumblr for more information.
Feel free to send me any kind of questions you may have here or on Tumblr.
Off anon questions are always answered privately. :)

That's all for now. Thank you all so much again!
Love you all,
Bill

 

The dresses for girls make the wedding party to be pure

In the wedding party, the cute girls are like the angels who always be around the new couples. they use their lovely character to make a different atmosphere in the wedding party, Now let us to share some series of pretty celebrity prom dresses for flower girls that from the Untied new famous brand Watters .
Loaddress wedding apparel is so famous for its elegant tastes, trendy designs and good quality. This site is so professional by offering various kinds of cheap party dresses, black maxi dress and mother of bride dresses etc. If you plan to get married, you need to buy lots of wedding apparel. Loaddress wedding apparel can include celebrity party dresses, vintage prom dresses, wedding dresses online, unique wedding dresses, wedding accessories and reception & favors. There are six classifications on this page, and you can easily find whatever you want. All of these items are in high quality and cheap prices. The workmanship is quite delicate to show the superb quality, and the sizes and colors are optional to meet more people's requirements. You can also see not only lots of the new arrivals of 2015, but also the cheap wedding apparel. People on this website speak highly of the products for its impressive design and gorgeous looking. We all know that each bride wants to be the queen on her wedding day, and a suitable dress is quite important to make her stylish and impressive. At the same time, wedding accessories are quite important to add happy atmosphere on such big day. If you want to know more about wedding apparel, you can visit http://www.loaddress.org

Thank you people!

20,480,965 Downloads!!!!

I would like to thank all users that in these
years have enjoyed my creations and who downloaded
so my items and my houses!*__*
Thank you very much!
I continue so :)

cheap bridesmaid dresses

One of the things we're hearing a lot in bridal department is, “I don't want strapless!” It's true that this trend has taken over the bridal industry with a vengeance over the last few years, and for good reason: strapless necklines are universally flattering. However, more and more brides are growing weary of this trend, and are looking for something new. Why not choosing quinceanera ball gowns
for your big day?

A white cocktail dresses
is a happy medium between sleeves and no sleeves; you get the added visual interest without the bulk. ball gowns

is the perfect compromise for the bride who wants sleeves, but is maybe having a spring or summer wedding, and doesn't want the weight of more fabric. The term “cap sleeve” can mean different things to different people, so use your best judgment when choosing your cheap bridesmaid dresses
.

You shouldn't have a problem finding your dream plus size evening dresses
if you have cap sleeve envy. We hope our tips will help you nail down that perfect style for your day.

BACK AGAIN!!!

A worm -  HELLO - to all of you! I am back from hollydays with new ideas and a lot of ne inspirations!  So be anxious and enjoy!!!

Flower Power

Flower Power

Help.....

Can somone make me 3 cute teenage boys please ? maybe girl too? Please...... if i don't have it that i need i can't make my sims series some i will make...... please see this fast:(...

barbie

 

kardofe_Princess bedroom_Bed

Ya ha cambiado el archivo de la cama en "kardofe_Princess bedroom_Bed"

kardofe_Princess bedroom_Bed

Hola a todos, Lo siento si he causado ningún daño a cualquier persona en su juego con mi "kardofe_Princess bedroom_Bed" que había tenido en mi juego, como hago con todos mis creaciones y me funcionó muy bien, no me dio ningún problema, por lo publicado, nunca publico algo sabiendo que no funciona bien.

Lo he hecho de nuevo y estoy esperando un personal TSR respuesta a sustituir.

Lo siento, y muchas gracias a todos por su paciencia

Carmen

DollopO

DollopO

Gone

Hey. So im not going to be able to upload creation much because im taking part in the #Wattys2015 on wattpad here is my profile link: https://www.wattpad.com/user/-LetsDream- so check me out if you like? so i wont be able to upload alot all the month of august then again in end on august and start of september so im sory guys. Also one of the people that inspired me to make this account (PralineSims) commented on one of my creations so thank you so much sorry

Hi There , My Name Is Adewale

Hi there, My Name Is Adewalell! Internet Marketer & Online Entrepreneur,  I Have Passion Specially Concerning Things That Concern Technology! You Can Call Me A Tech Geek....Likes Researching And Sharing What Have Got There By Helping With The Little That I Can.

Thats All For Now! If You Want More Info Guess You're Gonna Have To Ask Me Personally. Thanks For Stopping By And Am On Facebook.


Techie
A fervid And Easy Going Blogger At 70mack & Techieng

Latest Headlines

2 Million Downloads ! - Thank You What are the Key Elements of a... Technik BHP Your Recent updates and thank you. A little bit about me Bird Set new sims story New Diningroom Sunday Available... TS3 fifth conversion pack Hire Online Writers One favour .Package Files NCForever blouse Hello everyone ;) my new two recolor clothes No longer creating Place a bet and get your free bet Cricket betting tips to win. Cash Bonuses in online cricket... Kitchencounters and the EA... Sims4 Mollie (FYA) Current Project ts4 52 Benefiting From Online Writing... Питомник Gladys No Time and This Isn't Helping... FAQ and more The dresses for girls make the... Thank you people! cheap bridesmaid dresses BACK AGAIN!!! Flower Power Help..... barbie kardofe_Princess bedroom_Bed kardofe_Princess bedroom_Bed DollopO Gone Hi There , My Name Is Adewale
Page 2 / 356

Ad-blocker plugin detected

We have detected that you are using an Ad-blocker plugin. This means our main source of income to cover bandwidth costs is blocked when you are using our free service. We would ask that you whitelist us and allow ads to show.

Anyone using an Ad-blocker plugin will be forced to wait 30 seconds instead of 10 on the "please wait" page.


VIP Membership

For as little as $3.50 per month you can become a VIP member. This lets you use our service free of all ads and unlocks access to our popular Download Basket and Quick Download features.

Become a VIP member now
Proceed to download

Log in to TSRSign in with Facebook

Not a Member yet?

Click here to Register now

Please wait - loading...